Om oss

Norra Vi hembygdsförening bildades 1987 och har Norra Vi som sitt intresseområde. Målsättningen är att värna om natur och kultur i Norra Vi  nu och med tanke på kommande generationer.

Uppgiften enligt stadgarna är kortfattat:
* att befrämja kunskapen och känslan för hembygden
* att aktivt medverka till vård och bevarande
* att dokumentera föremål och skeenden, historiskt och i nutid
* att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer
* att stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
Verksamheten ska präglas av ett nu- och framtidsperspektiv och således inte enbart fokusera på att studera tidigare historiska skeenden.

Föreningen har ca 250 medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr, 50 kr för ”barn” över 18 år där föräldrarna är medlemmar. Barn under 18 år gratis.

Årligen har föreningen 6-7 allmänna sammankomster med varierande innehåll. Ett 50-tal torp har inventerats och dokumenterats. Ett 30-tal personer i bygden har intervjuats.

Tre småskrifter om lanthandel, skolor och yrkesfolk har givits ut. År 1991 gav föreningen ut ”Norra Vi i bild”, 1998 ”Sörskaten i mitt hjärta”, 2003 ”Norra Vi,  Berättelser om en bygd och dess människor”,  2006 Ydreboa”, 2008-09 ”Norra Vi:s gårdar och dess människor del 1-3, 2011 ”Norra Vi konfirmandbok” och 2012 ”Norra Vi, Berättelser om människor och händelser i en bygd”, 2016 ”Minnesbok över begravda i Norra Vi”, 2016 ”Dass, jordkällare, vattenkällor och ladugårdar”.  Vissa titlar finns till försäljning. De två sistnämnda kan beställas hos någon i styrelsen.

Ett långsiktigt arbete med att dokumentera samtliga gårdar har pågått under flera år, vilket bl.a. resulterade i en Cd ”223 gårdar, torp och backstugor i Norra Vi” (2006) innehållande beskrivningar av 223 boplatser med 2 300 fotografier. På databasen Bygdeband har införts uppgifter om alla i socknen kända gårdar, torp och backstugor jämte 1 500 personer som bott på dessa platser. Ca 3 000 bilder finns inskannade.

Föreningen driver ingen hembygdsgård. Dubbelgården Smedstorp med sin unika miljö får anses vara representant för bygdens historia.

Comments are closed.