Simskola

swim
Sommarsimskolan i Norra Vi 2019
Välkommen till sommarsimskolan i Norra Vi 2019. Vi startar måndagen den 8 juli och har simskola till den 12 juli. Simskolan vänder sig till dig som fyllt eller fyller 5 år 2019 eller är äldre.
Gruppindelning och tiderna är:
Kl 17:00-17:40 Nybörjare
Kl 17:50-18:30 Fortsättningsgrupp, du kan simma 25 m
Kl 18:40-19:30 Kandidat och magistergrupp
För att delta i simskolan behöver du vara medlem i Norra Vi Idrottssällskap. Vill du bli medlem betalar du medlemsavgiften till bankgiro 922-5855. Ange varje medlems namn och personnummer på inbetalningen. Sänd även ett mail till norraviis@yahoo.se där du anger att du har betalat och kompletterar med mailadress och telefonnummer. För barn ska även målsmansnamn och kontaktuppgifter finnas. Medlemsavgiften för år 2019 är:
Vuxen; 100 kr Barn, upp till 18 år; 50 kr Familj, inkl. barn upp till 18 år; 200 kr

Anmälan till simskolan gör du via att maila medlemmens namn till norraviis@yahoo.se. Ange även eventuella personliga uppgifter som simläraren behöver ha kunskap om till exempel, allergier, mediciner, diagnoser eller eventuell funktionsnedsättning, så att inte deltagaren eller annan orsakas skada. Uppgifter om simfärdighet till exempel om deltagaren är nybörjare eller vilket kunskapsmärke deltagaren har tagit eller hur långt deltagaren kan simma. Vi behöver din anmälan senast den 5 juli.

 

SMail

Facebook

Med förhoppningar om en lyckad sim-sommar!

logo liten

Comments are closed.