Simskola

swimSimskoleveckan för 2018 har nu fastställts till vecka 28 med start den 7 juli. Behörig simlärare har bokats för veckan. Mer info kommer.

 

Anders Wahlgren, avgående sekreterare.

Mail

Facebook

Med förhoppningar om en lyckad sim-sommar!

logo liten

Comments are closed.