Styrelse

Styrelsen från maj 2019

Maria Ejhed -ordförande
Marianne Eriksson – sekreterare
Margareta Dahlman -kassör
Evert Alm -ledamot
Mia Haraldsdotter -ledamot
Mats Askänge – suppleant
Rose-Marie Jakobsson – suppleant

Kontakt: is@norravi.com

Facebook

Vid årsmötet 2013 reviderades stadgarna för Norra Vi IS.   Stadgar Norra Vi IS.

Comments are closed.