Gymnastiksektionen

Gymnastiksektionen är en sektion inom Norra Vi IS. Inom sektionens verksamhetsområde ryms bland annat:
* gymnastik en gång per vecka under vinterhalvåret
* promenader istället för gymnastik maj och augusti
* någon eller några längre vandringar per år
* ansvar för kaffeservering i samband med bl.a. Norra Vi dagen

Styrelsen för gymnastiksektionen består av:
Ann-Marie Johansson, ordförande
Birgitta Samsson, sekreterare
Lena Westerberg, kassör
Ellinor Fredriksson

Facebook

Comments are closed.