Gymnastiksektionen

Gymnastiksektionen är en sektion inom Norra Vi IS. Inom sektionens verksamhetsområde ryms bland annat:
* Gymnastik en gång per vecka under vinterhalvåret
* Promenader istället för gymnastik under maj månad
* Någon eller några längre vandringar per år

Under hösten 2020 beslutades att träningen på torsdagarna skulle återupptas men att gruppen delades i två så att rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten skulle kunna följas. Tyvärr blev det nu ett bakslag med pandemin vilket inneburit att gymnastiken  nu får göra ett uppehåll tills vidare.

Vi hoppas att gymnastiken kan komma igång igen efter sommaren 2021.

Styrelsen för gymnastiksektionen består av:
Ann-Marie Johansson, ordförande
Marita Jonasson, sekreterare
Lena Westerberg, kassör

Facebook

Comments are closed.