Styrelse

Styrelsen från april 2021

Ordförande är vakant
Mats Askänge  – sekreterare
Margareta Dahlman -kassör
Evert Alm -ledamot
Britta Floreby -ledamot
Annica Askänge – suppleant
Rose-Marie Jakobsson – suppleant

Kontakt: norraviis@gmail.com

Facebook

Vid årsmötet 2013 reviderades stadgarna för Norra Vi IS.   Stadgar Norra Vi IS.

Comments are closed.